Välkommen till DDR 2.0!

Postat 2009-11-01 09:42      Uppdaterat 2009-11-01 20:32      Skrivet av lasso

Uppdatering: Bah, jag är ingen vän med kalendern. Eftersom riksdagen sköt upp frågan så länge så skall kablarna tydligen inte vara inkopplade förrän 1 december…Nåja, en månad kvar till avlyssning eller inte spelar ingen roll rent principiellt. Det är samma onda diktaturfasoner ändå.

Idag är det den första november. Det innebär inte bara en ny månad, utan även att den så kallade FRA-lagen träder i kraft om en månad. Lagen klubbades ju ursprungligen förra året, men modifierades i år efter stora protester. Idag Den första december börjar den dock i praktiken att gälla eftersom det är från och med idag som nätleverantörerna måste ge FRA tillgång till sina nät. Vad innebär då detta rent praktiskt?

Observera: Alla nedanstående punkter representerar den nya FRA-lagen så som jag förstår den. Jag är ingen jurist, men har följt FRA-frågan mycket noga sedan den började diskuteras förra sommaren. Om du finner några sakfel, vänligen förklara vad som är fel i en kommentar. All Internetkommunikation som passerar konungariket Sveriges gränser får lagligen inhämtas och behandlas av Försvarets radioanstalt (FRA) i enlighet med nedanstående punkter:
  • Vad FRA skall få spana på får beställas av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten. Beroende på utgången i polismetodutredningen så kan även diverse polismyndigheter tillkomma vid ett senare tillfälle.
  • FRA måste söka tillstånd från en “domstol” (bestående av en person, utsedd av regeringen) för att få utföra signalspaning i kabel. När de väl fått tillstånd gäller tillståndet ett specifikt trafikstråk, det vill säga en specifik kabel som går mellan två punkter på Internet. Att i princip hela Sveriges Internettrafik kan passera igenom lika många trafikstråk som det finns fingrar på ena handen är dock något som politikerna inte tycks kunna greppa. Leif Nixon förklarar så alla utom politiker kan förstå.
  • All kommunikation som endast berör svenska medborgare skall förstöras (om det inte berör FRA:s metodutveckling, mer om det senare). Hur FRA skall lista ut huruvida kommunikationen härrör från en svensk medborgare är något som bara våra riksdagspolitiker tycks veta. Saker som att det finns utländska medborgare i Sverige, att det finns svenskar i utlandet, att man kan använda proxies och så vidare finns det ingen borgelig riksdagspoliiker utom Camilla Lindberg som ens tänkt på. Med andra ord, all kommunikation kommer att kunna avläsas av FRA och har du tur kanske de identifierar dig som svensk medborgare och kastar informationen. Eftersom denna domän (lassoweb.se) är kopplad till ett webbhotell i USA kan du kallt räkna med att all kommunikation med mig, oavsett om den sker via kommentarsfältet eller via mejl, kommer att fångas upp av FRA.
  • Om du utsätts för signalspaning av FRA skall du i efterhand om (håll i dig nu) det inte inte anses vara av särskild vikt att du inte får reda på det. Vad som räknas som särskild vikt är inte specificerat någonstans, vilket gör det rätt troligt att detta undantag kommer användas i ungefär 100% av fallen.
  • Alla uppgifter som lagras och bearbetas av FRA skall förstöras efter sex månader. Om informationen överförts till en annan myndighet (eller främmande makt, för det regleras inte heller) innan denna tid finns det dock inga garantier för att informationen försvinner. Vem vet, nästa gång du åker utomlands kanske även du får en extra lång och trevlig vistelse vid gränskontrollen?
  • FRA:s signalspaning i kabel delas upp i två delar. Dels har vi den vanliga verksamheten som regleras enligt punkterna ovan, dels har vi den så kallade metodutvecklingen. Vad metodutvecklingen innebär är att FRA använda riktig data för att “testa” sina system. De får med andra ord spana på allt och alla så länge det bara sker i “testsyfte”. Det intressanta är dock hur regleringen av denna testdata ser ut. Måste den förstöras? Nej! Måste den förvaras i ett låst kassakåp där ingen får komma åt den? Nej! Får den skickas vidare till främmande makt? Javisst! Med andra ord, även om FRA inte kan använda informationen direkt, finns det ändå möjligheter att kringgå regleringen. Genom att sälja (byta) information med andra så kan man vid ett senare tillfälle få tillbaka informationen, nu fri från alla tråkiga resriktioner. Det är win-win i spionmaskineriet!
Men att diskutera huruvida FRA-lagen är bra eller dåligt utformad är egentligen meningslöst. Det är fel att avlyssna Internet oavsett om det är en svensk, en amerikan eller en uzbeks kommunikation som avlyssnas. Det är fel att avlyssna Internet oavsett om informationen måste förstöras efter sex månader eller ej. Och det är fel att avlyssna Internet oavsett om det bara är regeringen eller 30 andra myndigheter som får vara med och leka. Det är fel och skälet kan sammanfattas mycket kort: Demokrati är ett flöde av idéer. Ett samhälle där ingen vågar väcka en annorlunda tanke därför att makten har förmågan att upptäcka och kväsa varje försök till nytänkande är ingen demokrati, det är en diktatatur. För tjugo är sedan föll Berlinmuren. Då sade vi till människorna i det forna Östtyskland. Ni behöver inte vara rädda mer. Ni kan tala fritt, makten kommer inte att bestraffa er för att ni vågar tänka annorlunda. På Hemliga polisens (STASI) museum kan man man idag se vad diktaturens övervakning gjorde med människorna i Östtyskland. Hur länge dröjer det innan vi får ett FRA-museum? Välkommen till DDR 2.0! Andra som skriver om FRA-lagens införande är Rick Falkvinge och Sagor från livbåten.

En kommentar      Taggar: FRA


Pingbacks

Det finns inga pingbacks

Kommentarer

Vem får vara med?

Postat 2009-11-01 22:52      Skrivet av Sjöholm ( , http://jansjoholm.wordpress.com/ )

Är inte heller någon jurist, men jag tror att du har fått ihop en ganska heltäckande lista.

En sak som fortfarande är oklar är vad dom menar med Regeringskansliet.
“Till Regeringskansliets verksamhet hör myndigheter och statliga bolag som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.”
www.regeringen.se/sb/d/107/a/18016

Såvitt jag kan förstå öppnar detta upp för en framtida ändamålsglidning då man ej har specificerat vilka departement som skall få tillgång till vilken information.

För övrigt anser jag att Sverige skall ratificera FN konvention Nr16 som man skrev på i Februari 2007!
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm