Carl Bildt älskar klusterbomber!

Postat 2011-11-26 18:54      Skrivet av lasso

Carl Bildt gav oss idag ytterligare ett strålande exempel på skillnaden mellan att ha principer och att tycka det som för dagen passar bäst för att även i fortsättningen få frottera sig med maktens män på andra sidan Atlanten.

Klusterbomber och andra vapen som nästan uteslutande drabbar civilbefolkning (ofta flera år efter det att de väpnade konflikterna tagit slut) är en styggelse. Många fredsvänner har arbetat länge för att helt avskaffa klusterbomber, och glädjande nog så togs ett internationellt avtal som förbjöd klusterbomber i Dublin/Oslo 2008. Avtalet trädde i kraft den första augusti 2010 och förbjöd “i stort sett” användandet av klusterbomber som vapen i väpnade konflikter. Sverige var en av de länder som valde att underteckna avtalet, medan länder som USA och Kina (föga oväntat) inte gjorde det. Sverige har dock inte ratificerat avtalet än.

Vissa länder var dock inte helt nöjda med det avtal som tecknades 2008, främst eftersom avtalet fortfarande tillät vissa typer av klusterbomber. Dessa länder (med Norge i spetsen) har därför fortsatt att oförtrutet arbeta för ett totalt avskaffande av klusterbomber. De senaste dagarna har därför förhandlingar pågått i Genève som syftat till att få till ett nytt avtal som skulle framtvinga skrotning av alla nu existerande klusterbomber (och förbud att tillverka nya).

Norge och övriga fredsvänner fick tyvärr inte gehör för sin linje och förhandlingarna såg därför ut att rinna ut i sanden. Då lanserar plötsligt USA ett alternativt förslag där endast klusterbomber tillverkade före 1980 skall förbjudas. Detta må låta “bättre än inget” men är naturligtvis hyckleri på högsta nivå. Majoriteten av de klustervapen som USA och andra länder använder är tillverkade efter detta datum och har man väl tecknat ett sådant avtal är det alltför enkelt att vifta bort vidare ansträngningar med argumentet “Men titta, vi skrev ju under det där avtalet, nu behöver vi inte göra mer!”.

Lyckligtvis så fanns det inte tillräckligt med stöd för USA:s linje, så resultatet från Genèvemötet kan sägas vara noll och intet. Men här kommer det riktigt tragiska, det som fick mig att fullständigt gå i taket när jag hörde det: Sverige röstade på USA:s linje och inte på Norges!

Vår officiella linje är alltså att vi gärna ser att klusterbomber får användas i fortsättningen, bara de är nyare än 1980? WTF!?

Norge är (med rätta) aningens bekymrade över Sveriges inställning och deras förhandlare i frågan, Anette Abelsen, säger bland annat så här:

“Vi hade hoppats att Sverige skulle vara tydligare med att vi inte ska gå med på att försvaga det internationella regelverket, och att Sverige tydligare skulle ha stått upp för att ta de humanitära problemen på allvar.”

Vad blir då svaret från Carl Bildt, Sveriges utrikesminister och den i den svenska regeringen som är ytterst ansvarig för frågan?

I en radiointervju hos Sveriges Radio säger Carl Bildt bland annat så här om varför Sverige inte gick på totalförbudslinjen:

“Då kan man visserligen vifta med en liten flagga men det är inte konstruktiv nedrustningspolitik på det sätt som jag vill att den ska bedrivas.”

Med andra ord, vad vår utrikesminister säger här är att det inte är meningsfullt att ha principer så länge dessa principer inte kan vinna omröstningar. Det må vara extremt praktiskt för en politiker som Carl Bild att inta denna hållning och aldrig behöva ta ställning utan att hålla upp fingret i luften och känna vart det blåser först, men för mig som väljare är det bara ytterligare ett bevis på att politiken bara blivit ett tomt skal som man fyller med innehåll allteftersom man får nya vänner i mäktiga positioner.

Carl Bildt borde skämmas! Var finns det politiker som agerar enligt de principer de säger sig värna om?

Foto: airborneshodan@flickr

Inga kommentarer      Taggar: Politik


Pingbacks

Det finns inga pingbacks

Kommentarer

Det finns inga kommentarer